AI ve zdravotní péči a diagnostice

AI (umělá inteligence) je v současnosti jedním z nejskloňovanějších termínů v celé řadě oborů. “Umělá inteligence má obrovský potenciál v oblasti zdravotnictví. Vylepšuje kvalitu diagnostických snímků, urychluje postupy díky automatizaci a umožňuje rychlejší a přesnější diagnostiku. Pomáhá včasné detekci onemocnění, poskytuje cenná měřítka pro lepší pochopení pacientova zdraví” - tak popisuje možné benefity populární AI systém ChatGPT.
Je tomu skutečně tak? Podívejme se na vývoj ultrazvukových diagnostických přístrojů GE HealthCare, které jsou dobrým příkladem investic právě do AI.

Vivid, Logiq, Voluson, Venue, Versana…

Všechny řady diagnostických ultrazvukových systémů GE HealthCare využívají, u nových modelů, prvky AI. Co konkrétně dovedou?

  • Ušetřit čas při vyšetření - nástroje jako Auto Doppler Assistant, AI View Recognition, Auto VTI nebo Auto B-lines snižují počet úkonů a stisknutí tlačítek o více než 80 %. SonoLystIR umí automaticky rozpoznat aktuální zobrazení, identifikovat anatomii, a automaticky změřit fetální biometrická data.
    Dalšími nástroji, které šetří čas prostřednictvím automatických měření a výpočtů jsou například nástroje OB Meassure Assistant pro automatická měření plodu nebo AI Auto Measure 2D v kardiologii, které automaticky provedou dostupná měření velikosti LV na aktuálním ultrazvukovém snímku.

  • Automaticky rozpoznávat anatomické struktury - SonoLystlive, nejpokročilejší stupeň automatizace, který je dostupný na ultraprémiovém systému Voluson Expert 22, automaticky rozpozná, pořídí a uloží snímky důležitých anatomií, bez přerušení skenování nebo nutnosti “zmrazit” obraz. Jednoduše skenujete a systém ukládá ty správné snímky za vás. Dalším z nástrojů je například Whizz Label, který umožňuje na aktuálním ultrazvukovém snímku automaticky označit orgány v krajině břišní.

  • Nabídnout “chytrého” průvodce skenováním pro méně zkušené uživatele - SonoLystX může být váš virtuální ultrazvukový „expert“. Systém funguje jako on-line „osobní“ skenovací asistent, který porovnává nasnímané ultrazvukové snímky se standardizovanými projekcemi tak, aby se při vyšetřování uložila a změřila všechna potřebná data předem předdefinovaného vyšetřovacího protokolu.

Data, data a ještě jednou data

Cestu každého pacienta provází obrovské množství dat. GE HealthCare disponuje,pro zpracování tohoto oceánu informací, datovou platformu Edison, která je pomocí umělé inteligence převádí na využitelné poznatky. Takto zpracovaná data pak pomáhají AI nástrojům jakými jsou např. LOGIQ  Breast Assistant, který pomáhá na základě strojového učení na 400.000 snímcích automaticky klasifikovat a změřit nálezy v prsní tkáni.  

Budoucnost lékařské péče

Stejně jako ve všech odvětvích, tak i ve zdravotnictví může využití umělé inteligence znamenat obrovskou výhodu. Hlavní výzvou je naučit se nástroje efektivně využívat a zároveň si zachovat kritický nadhled. Hlavní roli stále hrají lékaři, jejich zkušenosti a intuice. I při využívání pokročilých nástrojů je to stále lékař, který potvrzuje správnost nálezů a činí závěry pro stanovení dalších postupů.
Jedna věc je ale zřejmá, diagnostika pomocí ultrazvukových přístrojů bude stále rychlejší, přesnější a lékaři se budou moci rychleji učit a zdokonalovat své schopnosti.
 


Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás

Objednejte si konzultaci s našim zástupcem

×

×